Приоритети
 

Уважаеми граждани, 
  
   Създадох Траурна Агенция „Света София”, вярвайки, че тя ще бъде полезна за обществото, със силно социално влияние, макар и като последна инстанция. Успях да позиционирам високо ниво в траурните услуги, утвърдих нови, по-лесни и удобни форми на обслужване. Сформирах и сплотих екип, който се грижи в различни направления – администрация, транспорт, санитарни нужди.


  Въпреки, че инфраструктурата в гробищните паркове е своеобразен образ на „бягане с препятствия, без край”, ние успяваме да кодираме доброто, крайно впечатление на нашите клиенти. Доказателство за това са многобройните искрени благодарности от семейства, на които сме помогнали и сме се докоснали до мъката в сърцата им.


  Тук искам да подчертая, че приоритет в нашата фирмена работа е човечността, професионалната етика и добрите ни намерения. Всичко това ни прави по-добри човеци и съответно, разковничето към професионалното погребално обслужване.

Десислав Байчев
Управител   "Всяка смърт е урок за нас оставащите. Тя е чудо, както е и чудото на раждането "како предахомся тлению". Тя е напомняне за нашата предстояща смърт и при съставянето на плановете за живота си, трябва да я имаме предвид".

отец Ал. Елчаниновтраурна агенция

Какво казват нашите клиенти за нас?

траурна агенция

Всички права запазени www.saintsofia.net